DAVET

Değerli Meslekdaşlarımız,

15 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe giren bir kanun ile yeni bir üniversite kurulmuş ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı mevcut 55 eğitim ve araştırma hastanesi ''Sağlık Bilimleri Üniversitesi'' çatısı altında işbirliği protokolü çerçevesinde yeniden yapılandırılarak aynı zamanda üniversitenin araştırma merkezleri Sağlık Uygulama ve Araştırma merkezi haline getirilmiştir. 1903 tarihinde açılmış olan ve  Sultan II. Abdülhamit tarafından ilk modern tıp mektebi olarak planlanan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane binası 113 yıl sonra tekrar tıp eğitimi hizmetini vermeye başlamıştır.

Kamuda Sağlık temalı ilk üniversite olan üniversitemiz toplum sağlığını tehdit edecek düzeye gelmiş diyabet ve obezitenin son yıllarda artan önemini de göze alarak 2-3 Aralık tarihinde Haydarpaşa’daki tarihi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane yerleşkesinde Diyabet ve Obezite Sempozyumu düzenlemeyi kararlaştırmıştır. 

Sempozyumun hem yeni üniversitemizin kendi yerleşkesinde yapılacak olması hem de daha geniş kitlelere ulaşacak bir yapılanma içermesi nedeni ile  bir ilk örnek olması  toplantımızı daha da değerli kılacaktır. Sempozyumumuzda Diyabet ve obezite ile ilgili güncel gelişmeler  ülkemizin çeşitli üniversite ve eğitim araştırma hastanelerindeki yetkin akademisyenlerce  ele alınarak  konferans, panel, uzmanına danış ve uydu sempozyumlar ile aktarılacaktır.

İstanbul'un tarihi dokusunu yansıtan yerlerden biri olan Haydarpaşa yerleşkemizde yapacağımız bu ilk toplantının bizler kadar sizleri de heyecanlandıracağını düşünerek her türlü desteklerinizi bekliyor ve verimli geçmesini diliyoruz.

Saygılarımızla

Prof.Dr. Serdar Güler
Sempozyum Genel Sekreteri
Prof.Dr. Yüksel Altuntaş
Sempozyum Başkanı

 

 

 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diyabet ve Obezite Sempzoyumu 2016, 2-3 Aralık 2016, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Yerleşkesi, İstanbul