KOMİTELER

SEMPOZYUM ORGANİZASYON KURULU

Prof.Dr. Yüksel Altuntaş / Sempozyum Başkanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal EA Hastanesi
Prof.Dr. Serdar Güler / Sempozyum Genel Sekreteri ,Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Ankara Numune EA Hastanesi
Prof.Dr. Kubilay Karşıdağ / İÜ İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Abdurrahman  Çömlekçi / Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Sema Uçak / Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye EA Hastanesi
Doç.Dr. Yasemin Tütüncü / Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune EA Hastanesi
Dr. Feyza Yener Öztürk / Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal EA Hastanesi
Doç. Dr. Tayyibe Saler / Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi

BİLİMSEL PROGRAM KURULU

Doç.Dr. Mine Adaş / Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı EA hastanesi, İstanbul
Prof.Dr. Yüksel Altuntaş
/ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal EA Hastanesi, İstanbul 
Doç.Dr. Esra Ataoğlu
/ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki EA Hastanesi, İstanbul
Prof.Dr. Mustafa Kemal Balcı
 / Akdeniz Üniversitesi, Antalya
Prof.Dr. Habib Bilen
/ Atatürk Üniversitesi, Erzurum
Doç.Dr. Erman Çakal
/ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yıldırım Beyazıd  EA Hastanesi, Ankara
Doç.Dr. Evrim Çakır / Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki EA Hastanesi, İstanbul
Prof.Dr. İlyas Çapoğlu
/ Erzincan Üniversitesi, Erzincan
Prof.Dr. Ramiz Çolak  
/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun
Prof.Dr. Berrin Çetinarslan  
/ Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli
Prof. Dr. Abdurrahman  Çömlekçi
/ Dokuz eylül Üniversitesi, İzmir
Doç.Dr. Cavit Çulha
/ Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara EA Hastanesi, Ankara
Prof.Dr. Sebile Dökmetaş
/ İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul
Prof.Dr. Serdar Güler  
/ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune EA Hastanesi
Prof.Dr. Berrin Karadağ
/ Acıbadem Üniversitesi
Prof.Dr. Kubilay Karşıdağ /
İÜ İstanbul Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Fahrettin Keleştemur
/ Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı
Doç.Dr. Meral Mert
/ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Sadi Konuk  EA Hastanesi, İstanbul
Prof.Dr. Aytekin Oğuz
/ Medeniyet Üniversitesi, İstanbul
Doç.Dr. Mesut Özkaya
/ Gaziantep üniversitesi, Gaziantep
Dr. Feyza Yener Öztürk
/ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal EA Hastanesi, İstanbul
Doç.Dr. Seda Sancak
/ Sağlık Bilimleri Üniversitesi FSM EA Hastanesi, İstanbul
Prof.Dr. İlhan Satman
/ İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, istanbul
Prof.Dr. Tamer Tetiker
/ Adana
Prof. Dr. Alparslan Tuzcu
/ Dicle Üniversitesi, Diyarbakır
Doç.Dr. Yasemin Tütüncü
/ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune EA Hastanesi, İstanbul
Prof.Dr. Sema Uçak
/ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye EA Hastanesi, istanbul
Prof.Dr. Bülent Okan Yıldız
/ Hacettepe Tıp Fakültesi, Ankara
Prof.Dr. Temel Yılmaz
/ İÜ İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul

*Soyadına göre sıralanmıştır.  


 

 

 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diyabet ve Obezite Sempzoyumu 2016, 2-3 Aralık 2016, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Yerleşkesi, İstanbul